กรดซิตริก
กรดซิตริกเป็นกรดอินทรีย์อ่อนที่พบในผลไม้ตระกูลส้ม
- สูตรโมเลกุลคือ C6H8O7 และอยู่ในกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก
- เป็นกรดแก่กว่า เมื่อเทียบกับกรดคาร์บอกซิลิกทั่วไปอื่นๆ ผลิตโดยการหมักและ pH ที่เหมาะสมคือประมาณ 3-6

การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
-เครื่องดื่ม
-อาหาร
-เภสัชกรรม
-การการเกษตร
- อุตสาหกรรมโลหะ
โซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า