ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงและอัพเกรดสายการผลิตน้ำมันจมูกข้าวโพดให้เป็นขนาด 280T/D ที่ดำเนินการโดย Myande
2015-10-14

ในเดือนตุลาคม 2015 โครงการการปรับปรุงสายการผลิตน้ำมันจมูกข้าวโพดที่ Myande เป็นผู้ดำเนินการให้กับบริษัท COFCO Biochemical Energy (Gongzhuling) ได้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ผลของโครงการปรับปรุงครั้งนี้ ทำให้ความสามารถของสายการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 150T/D ไปเป็น 280T/D และความเสถียรของอุปกรณ์และพารามิเตอร์ทางเทคนิคทั้งหมดได้รับการปรับปรุงทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความสำเร็จของโครงการนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีการแปรรูปและลดต้นทุนการทำงานลงได้อย่างมากแล้ว แต่ยังช่วยบริษัท COFCO Biochemical Energy (Gongzhuling) เลิกใช้และรื้อถอนสายการแปรรูปหรือผลิตที่มีอยู่เดิมใน Huanglong ด้วย ซึ่งสร้างความปวดหัวมานาน เพราะ “ต้นทุนการทำงานที่สูง คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เสถียรและเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้"


การออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมที่สุดทำให้ประสิทธิภาพความสามารถของกระบวนการสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ บริษัท COFCO Biochemical Energy จำกัดได้เดินเครื่องสายการแปรรูปจมูกข้าวโพดสี่สาย คือที่ Gongzhuling, Zhonglongjiang, Yushu และ Huanglong และ Myande ก็เป็นผู้สร้าง โรงงานสกัดที่ Gongzhuling, Zhonglongjiang, Yushu เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ เพื่อพัฒนาแบรนด์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้มากขึ้น บริษัท COFCO Biochemical Energy Co. , Ltd ตัดสินใจที่จะบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตที่มีอยู่ เนื่องจากสายการผลิตที่มีอยู่นั้นมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานแล้ว และมีต้นทุนการผลิตสูง ในที่สุดทางบริษัทจึงเลือกโครงการออกแบบของ Myande โดยจากการศึกษางานนอกสถานที่ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน นั่นคือ ถอนอุปกรณ์เก่า เพิ่มกำลังการผลิตจาก 150 ตันต่อวัน เป็น 280 ตันต่อวัน และเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีขั้นก่อนการบีบสกัด โครงการนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ COFCO ที่มีกำลังในการผลิตเช่นเดียวกับสายการผลิตเดิมของทั้งสองสายแล้ว แต่จะช่วยประหยัดเงินได้ไม่น้อยกว่า 10,000,000 หยวน หากมีการสร้างสายการผลิตใหม่ เทคโนโลยีที่มีการแปรรูปที่เหมาะสมที่สุดและการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักที่ไม่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ต้นทุนการทำงานลดลง


เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์การแปรรูปที่ล้าสมัยในขั้นตอนก่อนการบีบสกัดเดิม มันเป็นเรื่องยากที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงได้มีการทำดังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:
1. ปรับปรุงเทคโนโลยีการทำความสะอาดวัตถุดิบ ด้วยการนำเอาแบบการแยกแบบบังคับปิดผนึกมาใช้ และเพิ่มระบบทำความสะอาดฝุ่นเพื่อขจัดการปล่อยฝุ่นในห้องทำงาน
2. เพิ่มกระบวนการทำให้แตกร้าว เพื่อให้ได้คุณภาพเกล็ดชิ้นส่วนตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบีบสกัด และการเพิ่มกระบวนการแตกร้าวยังช่วยลดปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในกากประมาณ 0.1%
3. ช่วยทำให้ผลการแปรรูปเป็นแผ่นชิ้นส่วนมีคุณภาพดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแทนที่เครื่องทำแผ่นหรือเกล็ดเครื่องเดิมด้วยที่เครื่องใหม่จาก Myande โดยเครื่องเดิมที่ใช้ในโรงงานนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมาย เนื่องจากความแม่นยำของมัน การรั่วไหล การสั่นที่มากเกินไป ก่อสร้างรบกวน และได้เกล็ดผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องทำเกล็ดของ Myande นั้นมีเสียงรบกวนต่ำมากไม่ถึง 100 db และความหนาของเกล็ดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสม่ำเสมอ อยู่ที่ขนาดประมาณ 0.35-0.4 มิลลิเมตร การรวมตัวกันของการควบคุม PLC โดยอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้เครื่องทำเกล็ด Myande ลดการพึ่งพาการทำงานด้วยตนเอง และการรวมกันของกระบวนการแตกร้าว เครื่องทำเกล็ดของ Myande ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องทำเกล็ด Myande สามารถลดปริมาณน้ำมันในกากได้ 0.2%
4. เปลี่ยนกระบวนการทำให้สุก โดยการเปลี่ยนเครื่องอบแห้งเดิมด้วยถังปรับอากาศแนวนอนของ Myande โดยถังปรับอากาศสามารถหมุนย้อนกลับได้ 360 องศา โดยสามารถปรับเวลาในการทำให้สุกได้ อุณหภูมิการปล่อยสามารถปรับได้ตั้งแต่ 65 ℃ ถึง 105 ℃ วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาก่อนหน้าได้ เช่นการทำให้สุกที่ไม่ดี และผลกระทบความร้อน การกินพลังงานสูง และจุดหยุด ในเวลาเดียวกันก็ลดการใช้พลังงาน เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านการผลิต ในขณะเดียวกัน Myande ยังเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์การสกัดอีกด้วย นั่นคือ ขยายความยาวของตัวบบีบสกัดเดิมเพื่อเพิ่มเวลาในการสกัด และเพิ่มประสิทธิภาพของท่อฉีดพ่น เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว เปลี่ยนระบบทดแทน และอัพเดทโครงการการควบคุมแบบอัตโนมัติ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ไม่เพียงเป็นไปตามข้อกำหนดการในการเพิ่มการผลิตและเพิ่มเสถียรภาพของการใช้อุปกรณ์ แต่ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ให้ดีขึ้นและลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
แคตตาล็อกสินค้า