การบีบสกัดน้ำมันจมูกข้าวโพด
กระบวนการจัดเตรียมเมล็ดทานตะวัน


วัตถุประสงค์ของการเตรียม คือเพื่อบีบสกัดส่วนที่เป็นน้ำมัน โดยใช้เครื่องบีบสกัดเชิงกล เมื่อป้อนส่วนที่เป็นกากเข้าสู่โรงสกัดแยกน้ำมัน ซึ่งมีกระบวนการต่อเนื่องหลายขั้นตอน ได้แก่ การทำความสะอาดเมล็ดและการชั่งน้ำหนัก การทำให้เมล็ดแตกร้าว การทำให้อ่อนนุ่ม การทำให้เป็นแผ่นเกล็ด การบีบอัด การแยกกากน้ำมันตกค้าง1.1 แผนผังแสดงกระบวนการทำงาน1.2 รายละเอียดของกระบวนการ

1.2.1 ่วนของการทำความสะอาดและการชั่งน้ำหนัก

จมูกข้าวโพดจากถังประจำวันจะถูกแยกด้วยเครื่องแยกแม่เหล็ก แล้วชั่งน้ำหนัก และถูกกรองด้วยตะแกรงตาข่ายเพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก

1.2.2 ส่วนการทำให้แตกร้าว
วัตถุประสงค์ของการทำให้แตกร้าว คือเพื่อทำให้จมูกข้าวโพดแตกร้าวเป็นเศษเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปทำให้อ่อนนุ่ม และทำให้เป็นเศษแผ่นเกล็ดเล็กๆ เพื่อที่จะทำให้เกล็ดจมูกข้าวโพดมีคุณภาพมากขึ้น

1.2.3 ส่วนการทำให้อ่อนนุ่ม
เครื่องทำให้อ่อนนุ่มแนวนอนได้รับการออกแบบมา เพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นของจมูกข้าวก่อนที่จะทำให้แตกหลุดออกเป็นเศษเกล็ดได้ ซึ่งจะช่วยการเพิ่มผลผลิตในการสกัดน้ำมันออกมาได้มากขึ้น

1.2.4 ส่วนของการทำให้เป็นเศษเกล็ด

วัตถุประสงค์ของการทำให้เป็นเศษเกล็ด คือเพื่อทำให้จมูกข้าวที่อ่อนนุ่มแล้วกลายเป็นเศษเกล็ดหรือแผ่นเล็กๆ (ขนาดประมาณ 0.3 – 0.35 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการสกัดน้ำมัน ในขณะผ่านเครื่องบีบรีดน้ำมัน นอกจากนี้ความหนาของเกล็ดจมูกข้าวโพดยังสามารถปรับได้ด้วยเครื่องปรับความดันแบบหมุนได้ด้วย


  • ส่วนของการทำความสะอาดและการชั่งน้ำหนัก

  • ส่วนการทำให้แตกร้าว

  • วนการทำให้อ่อนนุ่ม

  • ส่วนของการทำให้เป็นเศษเกล็ด


1.2.5 ่วนการบีบสกัด

จมูกข้าวโพดเป็นเมล็ดพืชที่มีน้ำมันสูง โดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องสกัดส่วนของน้ำมันด้วยเครื่องบีบสกัดเชิงกลก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป เครื่องบีบสกัดน้ำมันแบบมีเตาเสริมจะทำให้มั่นใจได้ว่าวัสดุจะถึงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม กากที่บีบสกัดที่มีน้ำมันเหลืออยู่ตั้งแต่ 14% - 18% จะถูกสกัดเพิ่มด้วยตัวทำละลาย ขณะเดียวกันน้ำมันดิบก็จะถูกกรอง

1.2.6 ส่วนของการแยกกากน้ำมันที่ตกค้าง
เนื่องจากยังมีปริมาณกากที่ตกค้างอยู่ในน้ำมันดิบอยู่มาก จึงจำเป็นต้องแยกกากน้ำมันที่ตกค้างด้วยสายพานลำเลี่ยงลากน้ำมันก่อนอันดับแรก แล้วก็น้ำมันดิบก็จะเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อทำการแยกต่อไป กากน้ำมันตกค้างที่เก็บได้จะถูกส่งคืนกลับไปที่ส่วนบีบสกัด ขณะเดียวกันน้ำมันดับจากถังตกตะกอนก็จะถูกปั๊มไปยังเครื่องกรองแบบแผ่นหรือแบบกรอบเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่อไป

1.2.7 ส่วนของการทำให้เย็นตัว
สายพานลากทำให้เย็นตัวถูกออกแบบมา เพื่อทำให้กากในขั้นตอนก่อนการบีบสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงเย็นตัวลง แล้วก็จะถูกลำเลียงต่อไปยังโรงสกัดน้ำมัน
La cinta transportadora de enfriamento está diseñada para enfriar las tortas previamente presionadas con alta eficiencia. Después, las tortas se transportan a la planta de extracción.

  • ส่วนการบีบสกัด

  • ส่วนของการแยกกากน้ำมันที่ตกค้าง

  • ส่วนของการทำให้เย็นตัวโซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า