Myande ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASME U
2015-11-19

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2015 สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา (ASME) ได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน AI และ AIS ให้มาเยี่ยมชม Myande Group เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการคุณภาพของ “ถังแรงดัน ASME” อย่างเข้มงวด รวมถึงคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารการออกแบบ การควบคุมกระบวนการ การตรวจสอบวัสดุ กระบวนการเชื่อม กระบวนการให้ความร้อน การทดสอบความไม่เป็นอันตราย การตรวจสอบกระบวนการผลิต การทดสอบ อุปกรณ์การวัด การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเอกสารอื่นๆ


ตามผลของการตรวจสอบ คณะผู้เชี่ยวชาญได้รายงานไปยังคณะกรรมการการรับรองมาตรฐาน ASME และแนะนำให้ออกใบรับรองมาตรฐาน ASME U ให้แก่บริษัท Myande Group ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2015 คณะกรรมการการรับรองมาตรฐาน ASME ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน ASME U ให้กับ Myande อย่างเป็นทางการ ซึ่งนี่หมายความว่าถังแรงดัน (Pressure Vessel) ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Myande Group นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ASME และได้รับอนุญาตให้สามารถนำออกจำหน่ายสู่ตลาดสากลได้


สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา (ASME) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1880 และเป็นองค์กรด้านวิชาการแห่งชาติที่มีอำนาจและอิทธิพลไปทั่วโลก ความสำเร็จในการได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASME นี้ แสดงให้เห็นว่า Myande มีระบบการจัดการคุณภาพ “ถังแรงดัน ASME” อย่างถูกต้อง สอดคล้องตรงตามความแข็งแรงทางเทคนิคและคุณภาพส่วนบุคคล ซึ่ง Myande มีคุณสมบัติที่จะดำเนินออกแบบ ผลิต และขายถังแรงดัน ASME ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตลาดถังแรงดันและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลได้


แคตตาล็อกสินค้า