การวิจัยและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์การหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงของ Myande
2015-10-23
รูปแบบของอุปกรณ์การหมัก
เนื่องจากเทคโนโลยีการหมักชีวภาพได้รับการยอมรับจากสาธารณชน จึงมีอุปกรณ์การหมักชีวภาพหลายชนิดเกิดขึ้นในตลาด ปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์การหมักชีวภาพแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การหมักแบบสะสมตามธรรมชาติ การหมักแบบถุงตัน การหมักบนพื้นแบบรางน้ำ การหมักแบบถังใต้ดิน การหมักในถังไม้ ถังหมัก และอื่นๆ

อุปกรณ์การหมักแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพของ Myande

เพื่อปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาตลาด Myande ได้พัฒนาและเปิดตัวอุปกรณ์การหมักแบบอัจฉริยะและอัตโนมัติอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งผสมผสานรูปแบบการหมักด้านบนเข้าไว้ด้วยกัน อุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ประกอบด้วยเตียงหมักแบบร่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า เครื่องหมักสี่เหลี่ยมผืนผ้า หอหมักแบบวงกลม และเครื่องหมักแบบวงกลม อุปกรณ์การหมักของ Myande สามารถปรับตัวให้เข้ากับการหมักแบใช้ออกซิเจน การหมักแบไม่ใช้ออกซิเจน และการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนตามอิสระ และอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อให้ได้อุณหภูมิการหมักและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยปกติแล้วเครื่องอบแห้งแบบหลอดคอลัมน์ หออบแห้ง เครื่องอบแห้งหมุนเวียนประกอบเข้าด้วยกันเพื่อนำไปใช้สำหรับการอบแห้งหลังการหมัก อุปกรณ์อบแห้งของ Myande มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาความตื่นตัวของผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมการหมักของ Myande ได้ผลักดันการหมักแบบสถานะของแข็งให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่มีการควบคุมกระบวนการการหมักแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและมีความอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถสร้างสภาพการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ที่เสถียรได้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักให้ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีการป้อนข้อมูลโดยมนุษย์ให้น้อยที่สุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด


อุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยในฟาร์ม
การบำบัดสิ่งปฏิกูลในฟาร์มสัตว์นั้นเป็นปัญหาที่ยากลำบากสำหรับเกษตรกร เนื่องจากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของปศุสัตว์และอุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีความเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการทำให้ฟาร์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องด้วยมีการนำเอากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่มาใช้ การบำบัดสิ่งปฏิกูลในฟาร์มสัตว์ให้มีประสิทธิภาพได้กลายปัญหาสำคัญของฟาร์มสัตว์ในเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อมของ Myande ที่เรียกว่า หอหมัก “จัสมิน” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง หอหมัก “จัสมิน” มีขนาดความจุประมาณ 86 ตารางเมตร ใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งขนาดเล็กประมาณ 10x10 เมตร ออกแบบมาให้สามารถลดอุณหภูมิสูงได้ ซึ่งช่วยให้หอหมักนี้ทำงานได้ที่ 60-90℃ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดมีการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมต่อการควบคุมการแพร่กระจายของกลิ่นเหม็นของได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพ็คเก็จโซลูชั่นของ Myande

Myande มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และการบูรณาการที่เข้มแข็ง ใช้การออกแบบ 3D ในงานวิศวกรรมการหมักทั้งหมด และมีเพียงบริษัทวิศวกรรมภายในประเทศเท่านั้นที่ใช้การออกแบบ 3D กับอุตสาหกรรมการหมักแบบสถานะของแข็ง โดยภาพวาด 3D จะแสดงให้เห็นถึงภาพของโรงงานตั้งแต่โครงสร้าง เค้าโครงอุปกรณ์ ท่อต่าง ไปจนถึงรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์ โครงการที่ใช้แบบ 3D สามารถจำลองภาพสถานการณ์จริงของโครงการให้เห็นภาพได้มากที่สุด ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง และสามารถมองเห็นภาพเพื่อการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนและการปรับรูปแบบที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา เมื่อเทียบกับการออกแบบ 2D แบบเดิมแล้ว แบบ 3D ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการรบกวนระหว่างงานโยธาและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการติดตั้ง และทำให้ประสิทธิภาพของการติดตั้งดียิ่งขึ้นด้วย


แคตตาล็อกสินค้า