การพัฒนาและการวิจัย

Myande เป็นบริษัทไฮเทคแห่งชาติ ที่มี "สถานีวิจัยหลังปริญญาเอก" และ "ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์และวิศวกรรมกระบวนการน้ำมันและไขมันและแป้ง มณฑลเจียงซู" มีการรับรองการผลิตท่อแรงดัน และผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14000 การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO18000 การรับรอง ASME และการรับรอง CE ยุโรป


Myand Group มีการออกแบบและการผลิตเชิงกล กระบวนการสกัดน้ำมันและไขมัน กระบวนการสกัดแป้งและน้ำตาล เทคโนโลยีการหมัก กระบวนการทำระเหยด้วยพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบวิศวกรรมโยธา การออกแบบ 3D การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ บุคลากรทางเทคนิคและทางวิชาชีพอื่นๆ เกือบ 800 คน และ Myande มีความสามารถในการพัฒนาและการวิจัยที่แข็งแกร่ง
Myande Group มีโรงงานผลิตที่ทันสมัย บนพื้นที่ 80,000 ตารางเมตร และโครงการผลิตอัจฉริยะขนาดใหญ่ ที่มีต้นทุนเกือบหนึ่งพันล้านหยวน รวมถึงโครงการสำคัญในมณฑลเจียงซู ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2015 Myande Group มีคลังสินค้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ เครื่องตัดเลเซอร์ ศูนย์เครื่องจักรกลแบบห้าเพลาขนาดใหญ่ เครื่องกลึงแนวนอน CNC เครื่องเจาะ CNC เครื่องโม่ CNC และสายการประกอบ และการผลิตเฉพาะตัวมากมาย PDM, ERP, CRM, OA และเครื่องมือการจัดการข้อมูลขั้นสูงอื่นๆ ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย


ในฐานะที่เป็นผู้จัดป้อนด้านวิศวกรรมการหมักและอุปกรณ์สกัดแป้ง วิศวกรรมการผลิตน้ำมันและไขมันชั้นนำระดับโลก Myande ให้บริการการสกัดและการปรับสภาพเมล็ดพืชน้ำมันขนาด 100 – 10000 ตันต่อวัน และชุดโรงกลั่นไขมันและน้ำมันของสายการแปรรูปด้านวิศวกรรมขนาด 50 – 3000 ตันต่อวัน และการบริการด้านรอุปกรณ์ อย่างครบวงจรตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ กลุ่มบริษัทมั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น Hopeful Grain & Oil, Jiusan Group, Cargill grain & oil, Yihai Kerry, COFCO, China Textile grain & oil, Xiwang Group, Dreyfus grain, North Bay Group, Yufeng Group เป็นต้น ล้วนก็เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Myande
แคตตาล็อกสินค้า