การสกัดด้วยตัวทำละลาย
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
เกล็ดถั่วเหลืองถูกลำเลียงเข้าสู่สายสกัดสารด้วยตัวทำละลาย หลังการฉีดพ่น การแช่ และการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้ว เกล็ดถั่วเหลืองจะกลายเป็นน้ำมันดิบและกากถั่วเหลือง น้ำมันดิบจะถูกส่งไปยังถังน้ำมันและกากถั่วเหลืองจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ DTDC ซึ่งเป็นชื่อย่อมาจากตัวอักษรนำภาษาอังกฤษของ เครื่องแยกตัวทำละลาย (Desolventizer), เครื่องปิ้ง (Toaster), เครื่องเป่า (Dryer) และเครื่องทำความเย็น (Cooler)
  • Extracción solvente1. การสกัดด้วยตัวทำละลาย

ในเครื่องสกัดด้วยตัวทำละลายของเรานั้น น้ำมันบริโภคจะถูกสกัดจากเกล็ดถั่วเหลือง มีชุดห้องต่างๆ ในอุปกรณ์สำหรับเก็บรักษาส่วนผสมของตัวทำละลาย และน้ำมันดิบ โดยมีการไล่ระดับความเข้มข้น โดยส่วนผสมน้ำมันดิบจะถูกปั๊มออกมาเพื่อให้เกิดการระเหย

2. การทำให้ระเหย

ส่วนของการทำให้ระเหยเป็นไอนั้นประกอบด้วยเครื่องทำให้ระเหยหลายชนิด หลังจากขั้นตอนการทำให้ระเหยแล้ว เราจะได้น้ำมันดิบสำหรับนำเข้าสู่สายการกลั่นและตัวทำละลายสำหรับนำไปรีไซเคิล


  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • การทำให้ระเหย

  • การทำให้ระเหย
3. การรีไซเคิลตัวทำละลาย

เราจะทำการรีไซเคิลตัวทำละลายโดยใช้ชุดคอนเดนเซอร์หรือเครื่องควบแน่น ตัวทำละลายที่ได้จะถูกส่งไปยังถังเก็บสารตัวละลายใต้ดิน ก๊าซของเสียจะถูกส่งไปยังตัวดูดซับเพื่อลดการใช้ตัวทำละลายและลดมลพิษ ส่วนไอเสียขั้นสุดท้ายจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

4. DTDC

หลังจากการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้ว เราจะนำกากถั่วเหลืองไปยัง DTDC เพื่อแยกตัวทำละลาย  ทำให้ร้อน อบแห้ง และทำให้เย็นตัวลง จากนั้นเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ


  • การรีไซเคิลตัวทำละลาย

  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • การติดตั้ง

  • DTDC

  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย
โซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า