การเตรียมถั่วเหลือง
การเตรียมถั่วเหลือง

วัตถุประสงค์ของการเตรียมการคือการทำให้ถั่วเหลืองเหมาะสำหรับการสกัดด้วยตัวทำละลายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการแปรรูปคือการทำความสะอาดการทำอาหาร

1.1 ผังกระบวนการผลิต

1.2 รายละเอียดกระบวนการ

1.2.1 การทำความสะอาด

จากไซโลหรือโกดังประจำวัน ถั่วเหลือถูกส่งไปยังสายการเตรียม จุดประสงค์ของการทำความสะอาด คือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อปรับปรุงคุณภาพขั้นสุดท้ายของกากถั่วให้ดียิ่งขึ้น


1.2.2 การทำให้อ่อนนุ่ม

เราปรับความชื้นและอุณหภูมิของถั่วเหลือง เพื่อให้เมล็ดพืชน้ำมันง่ายต่อการปรับรูปร่าง เพื่อช่วยให้สามารถกะเทาะเปลือกได้ง่ายขึ้น และลดเสียรูปของโปรตีน

1.2.3 การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือก

การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือกของถั่วเหลืองคือเพื่อปรับปรุงคุณภาพขั้นสุดท้ายของกากถั่ว กากถั่วเหลืองนั้นมีโปรตีนสูง เส้นใยต่ำ ง่ายต่อการสกัดและเหลือน้ำมันตกค้างที่เปลือกต่ำ

1.2.4 การทำเป็นแผ่นเกล็ด

การทำให้เป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆ เป็นกระบวนการทำลายเซลล์ของถั่วเหลือง การขยายพื้นผิวของเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อให้ง่ายสำหรับกระบวนการต่อไป เช่น กระบวนกการยืดขยาย และการสกัดด้วยตัวทำละลาย อุปกรณ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เมล็ดพืชน้ำมันที่แตกกลายเป็นแผ่นเกล็ด (ขนาด 0.3 – 0.4 มิลลิเมตร) เราสามารถปรับม้วนหมุนเหวี่ยงในอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้ได้ค่าเครื่องทำแผ่นเกล็ดถั่วเหลืองที่ดีที่สุด ที่จะส่งต่อไปยังสายการสกัดด้วยตัวทำละลายหรืออุปกรณ์ยืดขยายต่อไป


  • การทำความสะอาด

  • การทำให้อ่อนนุ่ม

  • การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือก

  • การทำเป็นแผ่นเกล็ด

  • การบดเปลือก
1.2.5 การยืดขยายและการทำให้เย็นตัว

การยืดขยายนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ตามตลาดท้องถิ่นของกากถั่ว  การยืดขยายสามารถเปลี่ยนโครงสร้างภายในของถั่วเหลือง ลดผงแป้ง เพิ่มความสามารถในการซึมผ่าน เพื่อให้เราสามารถทำให้โรงงานใช้ตัวทำละลายและไอน้ำได้น้อยลงได้ ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มความสามารถในสายการผลิต
อุณหภูมิของถั่วเหลืองหลังยืดขยายนั้นจะมากกว่า 100 ℃ ความชื้นเกิน 12% เนื่องจากตัวทำละลายสามารถระเหยได้ง่าย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้วัสดุเย็นตังลงก่อนทำการสกัด


1.2.6 การบดเปลือก

วัตถุประสงค์ของการบดเปลือก คือเพื่อเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของเปลือก เพื่อให้ง่ายสำหรับกระบวนการท้ายกระแส เช่น กระบวนการอัดเม็ด ส่วนเปลือกนั้นถือเป็นกากถั่วเหลืองเช่นเดียวกัน เพื่อที่เราสามารถเพิ่มเปลือกเข้าไปยังกากถั่ว เพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับสัดส่วนของโปรตีน

1.2.7 การบ่มและการอัดเม็ด

วัตถุประสงค์ของการบ่มเปลือก คือเพื่อฆ่าเชื้อในเปลือกที่บดแล้วโดยใช้ไอน้ำ ในกระบวนการนี้เรายังคงกวนวัสดุด้วยเวลาที่แน่นอนที่อุณหภูมิที่เหมาะสม หลักจากฆ่าเชื้อแล้ว เราต้องทำให้เปลือกถั่วเหลืองเย็นตัวลงและลดความชื้นของผลิตภัณฑ์


  • การยืดขยายและการทำให้เย็นตัว

  • การยืดขยายและการทำให้เย็นตัว

  • การบดเปลือก

  • การบ่มและการอัดเม็ด

  • แผนกปรับอากาศ
โซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า