SPC

การทำให้โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น


โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นทำจากเกล็ถั่วเหลืองสีขาว เราได้ขจัดน้ำตาล ขี้เถ้า และวัสดุที่ละลายน้ำได้อื่นๆ ออกแล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีโปรตีนประมาณ 65-72%


1.1 แผนผังแสดงกระบวนการทำงาน


1.2 คำอธิบายของการประมวลผล


1.21 การสกัดด้วยตัวทำละลาย


หลังจากการชั่งน้ำหนัก การขจัดคราบสกปรกแล้ว เกล็ดถั่วเหลืองจะถูกผสมด้วยตัวทำละลาย และนำไปสกัดในกระบวนการนี้ ปริมาณโปรตีนของเกล็ดถั่วเหลืองสีขาวควรมีอย่างน้อย 65%

1.2.2 การขจัดแยกตัวทำละลาย


ปริมาณความชื้นในโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น หลังจากสกัดด้วยตัวทำละลายจะมีประมาณ 60% -65% การขจัดแยกตัวทำละลายเป็นกระบวนการที่สำคัญ ขั้นแรกเราลำเลียงโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นไปยังเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ เพื่อให้ความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลงเหลือ 50% -55% ขั้นต่อมาอุปกรณ์ขจัดแยกตัวทำละลายแบบแนวนอนช่วยลดความชื้นต่อเนื่อง หลังจากกระบวนการนี้แล้วความชื้นของผลิตภัณฑ์ของเราจะมีประมาณ 7% -9%


1.2.3 การทำให้กากน้ำตาลระเหยและเข้มข้น


หลังจากการทำให้ระเหยและการทำให้เข้มข้น เราจะผลผลิตพลอยได้ ซึ่งมีกากน้ำตาลมากกว่า 55% โดยอุปกรณ์หลัก คือเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำให้ระเหย


  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • การขจัดแยกตัวทำละลาย

  • การขจัดแยกตัวทำละลาย

  • การทำให้กากน้ำตาลระเหยและเข้มข้น1.2.4 การรีไซเคิลเอทานอล


เรารีไซเคิลเอทานอลด้วยชุดเครื่องควบแน่น แก๊สเสียจะถูกส่งไปยังตัวดูดซับเพื่อลดการใช้เอทานอลและลดมลพิษ และในตอนท้ายเราจะระบายแก๊สที่ไม่เป็นอันตรายออกสู่อากาศ


1.2.5 การบด


อุปกรณ์หลักในกระบวนการบด คือถังเก็บ เครื่องแยกแม่เหล็ก เครื่องบด และเครื่องกรองแยกแบบหมุน หลังจากกระบวนการนั้นแล้ว เราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นที่ยังไม่บดจะถูกรวบรวมและส่งไปยังจุดเริ่มต้นของการผลิตโดยอัตโนมัติ


1.2.6 ทำความสะอาดในตำแหน่ง


เราทำความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้ด่างเจือจาง การทำความสะอาดในระบบตำแหน่งรับประกันได้ถึงความปลอดภัยทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา


  • การรีไซเคิลเอทานอล

  • การรีไซเคิลเอทานอล

  • การบดโซลูชั่น
แคตตาล็อกสินค้า